Povrat robe

“Tko radi taj i griješi”

Uvijek se može dogoditi:

  • isporučen pogrešan artikl
  • zabunom ste pri narudžbi odabrali krivi artikl
  • proizvod vam ne odgovara

Slobodno nas kontaktirajte na mail reklamacije@centar-alata.hr i vrlo rado ćemo Vam pomoći i riješiti u najkraćem mogućem roku. Reklamacije priznajemo za svu kupljenu robu putem webshopa ili telefonskom narudžbom u zakonskom roku od 14 dana.

Zakonom o zaštiti potrošaća, Centar Alata prihvaća sve povrate unutar 14 dana.
Pridržavamo se zakona o zaštiti potrošaća da robu koja je korištena izvan granica zakona o potrošaćima procjenimo i umanjimo za vrijednost korištenja.
Drugim rječima ako je proizvod korišten sa vidljivim znakovima korištenja, Centar Alata d.o.o. određuje postotak korištenja i za taj postotak umanjuje od cijene za povrat robe.
U cjenu povrata robe ne ulaze troškovi dostave.

Dostavu robe koja se želi vratiti, sukladno zakonu o potrošaćima snosi kupac.

Za sve sporove možete se uvijek obratiti

Storniranje narudžbe

Pravo svakog kupca da u svakom trenutku stornira narudžbu je moguće pismenim putem (e-mail)
Obavezno navesti broj narudžbe
Centar Alata zadržava pravo da stornira narudžbu u slučaju administrativnih i ljudskih grešaka koje se dese u procesu naručivanja. 

Reklamacije

Reklamacije na artikle priznajemo samo ako je artikl neispravan ili oštećen u transportu.
Utvrdimo li da je artikl oštećen ili neispravan kupcu nudimo zamjenu, povrat novca ili upućujemo na servisnu službu.
Reklamacije na neispravne ili oštećene artikle priznajemo samo ako su upućene u roku 48 sati od primitka paketa.

Kako bi ostvarili pravo na reklamaciju, obavezno je uz kupljeni proizvod priložiti

  • račun koji ste primili pri kupovini
  • jamstveni/garantni list – samo u situaciji ako artikl ima tvorničko jamstvo/garanciju

Nakon primitka neispravnog ili oštećenog artikla djelatnici Centra Alata će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku, kako bi vam pružili pravovaljanu informacija

FINANCIJSKE OBAVIJESTI

1. MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU
Od 1. siječnja 2011. stupio je na sangu Zakon o platnom prometu (Nar. nov.,br. 133/09.) te se više NE primjenjuje Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (Nar. nov., br. 36/02.). Pritom treba voditi računa i o odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca kojimje određena svota  isplate u gotovini do 105.000,00 kn. Opširnije o tome pročitajte u časopisu RRiF, br. 1/11., str. 274.

RAČUNI ZA GOTOVINU
Međutim, od 1. siječnja 2013., plaćanje u gotovini  drugom obvezniku fiskalizacije, najviše u svoti od 5.000,00 kn, po jednom računu uređuje Zakon o  fiskalizacije u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12.).
Za plaćenje putem kartica moguće je povrat robe, ali ne i novca (gotovine).
Može se zamjeniti roba u istoj vrijednosti ili nadoplatiti razlika.
Za sve virmanske i gotovinske uplate moguć je povrat novca.